نرم افزار حسابداری صنعتی

نرم افزار حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت دو حوزه مهم و اصلی حسابداری می باشد که حسابدارای صنعتی رابط بین این دو حوزه می باشد.

مدیران مالی

مدیران مالی ، تمامی سازمان هایی که در کسب و کار خود موفق هستند از یک مدیر مالی داخلی بری اداره امور مالی سازمان خود استفاده کرده اند.

مدیریت زمان حسابداران

مدیریت زمان حسابداران ، از موارد مهمی که لازم است هر حسابدارخبره ای مهارت لازم را درآن کسب کند، مدیریت زمان می باشد.

مدیریت تنخواه

مدیریت تنخواه ، تنخواه وجه نقدی است که برای انجام امور روزمره و پرداخت هزینه های جرئی شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا و معایب نرم افزار هلو

مزایا و معایب نرم افزار هلو ، هلو یک نرم افزار حسابداری ایرانی می باشد که در نوع خود می توان گفت بی نظیر بوده و غالبا هر فروشگاهی برای عملیات حرفه ای حسابداری از آن استفاده می کند.