چاپ
دسته: blog
بازدید: 890
نقش دفاتر قانونی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی

نقش دفاتر قانونی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، تنظیم دفاتر قانونی پلمپ شده شرکت هایی که باید مالیات بپردازند، الزامیست و باید در هر سال، هزینه های سالانه را بر حسب استانداردهای حسابداری درج کنند و

آن را در اختیار ممیزان سازمان مالیاتی قرار دهند، تا بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مالیات افراد حقیقی و حقوقی محاسبه شود.

 

اهمیت تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی

 

بر اساس قانون تجارت، تمامی افراد حقیقی و حقوقی که به کسب و کار مشغول هستند، باید فعالیت های خود را در هر سال مالی تنظیم کرده و آن را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد، تا آن سازمان مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی را محاسبه نماید. دفاتر قانونی عبارت است از دفاتر روزنامه، کل و مشاغل که هر شرکت و یا سازمانی که مشمول مالیات می باشند، باید کلیه امور مالیاتی خود را در این دفاتر پلمپ شده ثبت نمایند. این دفاتر باید در همه حال حفظ و نگهداری شوند حتی پس از صدور برگه تشخیص و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی.

 

انواع دفاتر قانونی شرکت ها

 

دفتر روزنامه: این دفتر یکی از دفاتر مهم پمپ شده ای است که که هر سازمانی به منظور تنظیم صورت های مالی خود در سال مالیاتی به ان نیاز دارد. در این دفاتر کلیه عملیات مالی مانند خرید  فروش و دیون و بدهی ها و مطالبات شرکت در آن درج می شود.

دفتر کل: دفتر کل عبارت است از دفتری که صاحب کسب و کار باید هفته ای حداقل یک بار معاملات خود را از دفتر روزنامه استخراج کرده و هر کدام را در صفحه جداگانه ای در آن دفتر ثبت نماید. به عبارتی دفتر کل خلاصه شده دفتر روزنامه می  باشد .

دفتر دارایی: دفتری است صاحب کسب و کار باید سالانه کلیه دارایی های منقول و غیر منقول و بدهی ها و مطالبات خود را تنظیم کرده و آن را در دفتر دارایی تنظیم کند و تا تاریخ پانزدهم فروردین سال آینده به پایان برساند.

دفتر کپیه: در این دفاتر، نامه نگاری ها و صورت حساب های صادره شرکت بر اساس تاریخ در آن ثبت می شود.

دفتر ثبت تجاری: در صورتی که یک تاجر ایرانی و یا اتباع غیر ایرانی قصد داشته باشد در کشور ایران، کسب و کار خود را تجاری کند موظف به ثبت نام خود در دفاتر تجاری می باشد. برای این منظور اداره کل ثبت شرکت های قوه قضاییه ایجاد شده است.

 

نتیجه پایانی

 

صاحبان شرکت ها و سازمان ها به منظور تنظیم صحیح دفاتر قانونی باید از حسابداران حرفه ای استفاده نماید چرا که هر اشتباه و خطایی سبب خسارت های جبران ناپذیر مالی به شرکت خواهد شد.