نقش حسابداران و موسسات حسابداری در ارتقا SME

نقش حسابداران و موسسات حسابداری در ارتقا SME  ، اس ام ای ها، شرکت های تجاری کوچک و متوسطی هستند که برای رشد کسب و کار خود نیاز دارند تا توسط حسابداران و یا موسسات حسابداری حمایت شوند.

کارآفرینان عموما افراد ریسک پذیری هستند که برای کاهش ریسک نیاز به حمایت حسابداران و موسسات حسابداری دارند.

 

نقش حسابدارها در ارتقا شرکت های کوچک و متوسط

 

با توجه به تحقیقات و بررسی هایی که انجام شده، بهترین مشاوران موسسات تجاری، حسابداران می باشند. در این حالت مسئولیت  و وظایف حسابداران بسیار مهم و خطیر می باشد. کارآفرینان اغلب برای دریافت خدمات مشاوره ای از کمک حسابداران و موسسات حسابداری بهره می جویند. چرا که شرکت های تجاری کوچک و متوسط برای مشاوره بیشتر به اطلاعات حسابداری اعتماد دارند و درباره مشاوران دولتی تردید دارند.

 

نیاز کسب و کارها

 

- یافتن منابع مناسب برای برنامه ریزی

- تدوین یک برنامه برای ارتقاء اهداف شرکت یا سازمان

- اجرایی کردن برنامه های تدوین شده

صاحبان کسب و کار غالبا به دنبال پس انداز کردن پول می باشند، این افراد باید بدانند استخدام حسابدار سبب ساماندهی بیشتر فعالیت های مالی آنها می شود و با تمرکز بیشتر بر روی گزارشات مالی می تواند سود و زیان شرکت را تحت کنترل داشته باشند. یک  حسابدار قادر است با تمرکز بر فعالیت های مالی شرکت ، اطلاعات مالی ارزشمندی برای مدیران و صاحبان کسب و کار فراهم آورند. حسابداران با کمک نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گزارشات مالی شفافی ارائه می دهند و قادرند برآوردهای مالی سازمان را تخمین بزنند. بر خلاف باور عموم امکان دارد حسابداری کسب و کارهای کوچک پیچیده و زمان بر می باشد. حسابدار می تواند با ارائه راهکارهای منطقی و کاربردی جریان نقدی را آزاد سازد و مدیران بتوانند پول بیشتری پس انداز نمایند.

 

نتیجه پایانی

 

حسابداران قادرند تمامی تغییرات قوانین مالیاتی را به صاحبان کسب و کار ارائه دهند و اسناد قانونی و تطبیقی لازم را تکمیل نمایند. یک حسابدار جایگاه ویژه ای برای رشد کسب و کار شما خواهد داشت.