مدیریت زمان حسابداران

مدیریت زمان حسابداران ، از موارد مهمی که لازم است هر حسابدارخبره ای مهارت لازم را درآن کسب کند، مدیریت زمان می باشد.

مدیریت زمان به این معناست که پول بیشتری و زمان کمتری برای سازمان در برداشته باشد. البته در صورت بی توجهی مدیریت زمان، حسابداران دچار اشتباهاتی می شوند که در نهایت به ضرر سامان می انجامد.

 

انواع تکنیک های مدیریت زمان

 

- تکنیک گوجه فرنگی: این روش یک روش ایتالیایی بوده و بر مبنای تایم بوکسینگ پایه گذاری شده است در این حالت یک بازه زمانی در نظر گرفته می شود و مدت زمان کار به زمان 25 دقیقه ای تقسیم می شود که به هر یک از این محدودها یک گوجه فرنگی می گویند. در این حالت بین هر 25 دقیقه، 3 الی 5 دقیقه استراحت داده می شود. از این روش برای افرادی که دچار اختلال تمرکز هستند استفاده می شود.

- تکنیک تمرکز فرانکلین کاوی: در این روش، کارها بر اساس اولویت انجام می شوند هر قدر کاری سریع تر باید انجام شود در اولویت قرار دارد. این روش توسط فردی به نام استفان کاوی پایه ریزی شده است. تا به حال بیش از دو میلیون نفر از این روش استفاده کرده اند. در این روش بیشترین تمرکز بر روی فعالیت هایی است که انجام آنها ارزش بالاتری داند.

- تکنیک GTD: این روش معروف ترین تکنیک مدیریت زمان شناخته شده است. در این روش فرد تمامی کارها و فعالیت هایی را که در ذهن خود دارد باید بر روی کاغذ ثبت نماید. در این حالت ذهن فرد کمتر درگیر فعالیت هایی است که باید به انجام برساند و ذهن آزادتری خواهد دشات. این روش بر مبنای ساده سازی مکانیزم ثبت، کنترل و دریافت تمامی اطلاعات است که جهت انجام یک فعالیت لازم است.

 

نتیجه پایانی

 

هنگامی که مهارت مدیریت بر زمان را یاد می گیرید باعث می شود وقت و انرژی شما تلف نشود و قادر خواهید بود به علت مشکلات پی برده و راه حلی برای آنها فراهم نمایید.