نقش حسابداری در مالیات 1

نقش حسابداری در مالیات ، امروزه درتمام کشورهای دنیا قوانین مالیاتی وجود دارد. بر طبق این قوانین، افراد و سازمان ها وظیفه دارند تا برای اینکه از امکانات و منابع مختلف کشور خود بهره مند شوند، هزینه ای پرداخت نمایند. این هزینه با نام مالیات شناخته می شود.

بیشتر بخوانید نقش حسابداری در مالیات 1

نقش حسابداری در مالیات

نقش حسابداری در مالیات ، در خیلی از موقع ها به علت نبود شفافیت های پرداختی و دیر کردی که در مواقع پرداخت مالیات ها موجود است . 

بیشتر بخوانید نقش حسابداری در مالیات

نقش حسابداران و موسسات حسابداری در ارتقا SME

نقش حسابداران و موسسات حسابداری در ارتقا SME  ، اس ام ای ها، شرکت های تجاری کوچک و متوسطی هستند که برای رشد کسب و کار خود نیاز دارند تا توسط حسابداران و یا موسسات حسابداری حمایت شوند.

در ادامه خواهید خواند نقش حسابداران و موسسات حسابداری در ارتقا SME

نقش دفاتر قانونی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی

نقش دفاتر قانونی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، تنظیم دفاتر قانونی پلمپ شده شرکت هایی که باید مالیات بپردازند، الزامیست و باید در هر سال، هزینه های سالانه را بر حسب استانداردهای حسابداری درج کنند و

در ادامه خواهید خواند نقش دفاتر قانونی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی

نرم افزار صندوق فروشگاهی

نرم افزار صندوق فروشگاهی ، صندوق فروشگاهی عبارت است از رایانه کوچکی که نرم افزار حسابداری بر روی آن نصب شده است و اطلاعات فروش روزانه، موجودی کالا، سود و زیان و .... را بر عهده دارد. این نرم افزارها برای انواع کسب و کار کارایی دارند.

در ادامه خواهید خواند نرم افزار صندوق فروشگاهی