نقش حسابداری در مالیات

نقش حسابداری در مالیات ، در خیلی از موقع ها به علت نبود شفافیت های پرداختی و دیر کردی که در مواقع پرداخت مالیات ها موجود است . 

نقش دفاتر قانونی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی

نقش دفاتر قانونی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، تنظیم دفاتر قانونی پلمپ شده شرکت هایی که باید مالیات بپردازند، الزامیست و باید در هر سال، هزینه های سالانه را بر حسب استانداردهای حسابداری درج کنند و

نرم افزار صندوق فروشگاهی

نرم افزار صندوق فروشگاهی ، صندوق فروشگاهی عبارت است از رایانه کوچکی که نرم افزار حسابداری بر روی آن نصب شده است و اطلاعات فروش روزانه، موجودی کالا، سود و زیان و .... را بر عهده دارد. این نرم افزارها برای انواع کسب و کار کارایی دارند.

نقش حسابداران و موسسات حسابداری در ارتقا SME

نقش حسابداران و موسسات حسابداری در ارتقا SME  ، اس ام ای ها، شرکت های تجاری کوچک و متوسطی هستند که برای رشد کسب و کار خود نیاز دارند تا توسط حسابداران و یا موسسات حسابداری حمایت شوند.

نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی

نرم افزار حقوق دستمزد و پرسنلی ، اصولا مدیریت و سرپرستی یک گروه بزرگی از کارکنان یک سازمان و یا شرکت، دشوار می باشد. خصوصا اگر بحث درباره حقوق و دستمزد این افراد باشد.