پشتیبانی 09154491007
نظرسنجی

بیمارستانهای مشهد

بیمارستانهای مشهد

یکی از مراکز ضروری که مسافران باید در زمان سفر آدرس و شماره تلفن آنها را داشته باشند، بیمارستانهای شهر محل اقامت شان است. برای همین ضرورت در این مطلب از یک مشهد برای شما آدرس بیمارستانهای شهر مشهد و همینطور شماره تلفن بیمارستانهای مشهد را گردآروی و منتشر کرده ایم. ضمن اینکه امیدورایم همیشه و در هر سفری سلامت و کامروا باشید.

نام بیمارستان‌های شهر مشهد به همراه تلفن و آدرس

بیمارستان آریا ۲۲۲۹۰۹۴-۸ مشهد خیابان گلستان شرقی

بیمارستان آریا

ابن‌ سینا ۷۶۳۷۱۷۷-۷۶۳۳۴۰۰-۷۶۳۳۳۹۹ -۷۶۱۰۰۱۲ -۷۱۱۲۷۰۱ – ۵ مشهد- میدان ‌بوعلی بولوار حر‌

ارتش‌ ۸۵۹۱۰۵۲-۸۵۱۴۵۰۰ مشهد- بهار – ‌رزم‌

بیمارستان ارتش ۸۵۴۲۱۴۰ مشهد- خیابان بهار – جنب فروشگاه اتکا

ام البنین ( حضرت زینب ) ۲۲۳۱۰۶۱ – ۴ مشهد- خیابان شهید هاشمی نژاد

امام‌ جواد(ع‌)‌ ۲۷۹۵۵۱۳-۴ مشهد- پیچ‌۲ تلگرد

بیمارستان امام حسین (ع) ( ع ) ۲۷۸۷۰۰۱ مشهد- طلاب – خیابان دریا

امام‌ حسین‌(ع‌) ۲۷۳۹۵۹۹ مشهد- دریا‌ وحید۳

بیمارستان امام‌ حسین‌(ع‌) ۲۷۰۱۷۱۱-۲۷۲۲۲۲۸ مشهد- طلاب وحید۳

امام‌ حسین‌(ع‌) ۲۷۳۱۳۵۲ مشهد- ابوریحان‌ بیرونی

امام‌ رضـا (ع‌ ) ۸۵۴۳۰۳۱-۹ مشهد- رازی

بیمارستان امام‌ رضـا (ع‌ )

امام‌ رضا(ع‌) بخش‌ سوختگی ۸۵۱۴۹۴۷-۸ مشهد- بیمارستان‌ امام‌رضا

امام‌ رضا(ع‌) بخش‌ مجروحین‌ ۸۵۹۳۰۴۴ مشهد- میدان بیمارستان امام‌رضا

امام‌ رضا(ع) بخش‌ مسمومین‌ ۸۵۹۳۰۴۳ مشهد- میدان بیمارستان امام‌رضا

امام‌ رضا(ع‌) معاونت‌ اداری ۸۵۹۳۰۴۵ مشهد- میدان بیمارستان امام‌رضا

بیمارستان امام‌ زمان‌(عج‌)‌ ۳۶۵۲۰۰۱-۳۶۵۲۰۰۰ – ۱۰ مشهد- جاده ‌سرخس‌

امام سجاد ۲۵۹۰۰۳۳ – ۲۵۹۰۱۳۳-۲۷۹۰۰۳۳ مشهد- گلشهر – بلوار شهید آوینی – آوینی ۳۳

امام‌ سجاد (ع‌)خیریه‌ ۸۵۱۰۰۵۹ مشهد- گنبدسبز

آدرس بیمارستان های مشهد,بیمارستانهای دولتی مشهد

امام‌ سجاد(ع‌) ۷۲۶۱۹۳۷ مشهد- بولوار ‌طباطبایی

امام هادی ( ع ) ۳۶۸۲۶۷۱ – ۳۶۸۲۵۸۱ مشهد- بلوار وحدت – مقابل پارک وحدت – وحدت ۲۱

امام‌ هادی(ع‌) ۲۲۵۲۵۸۱ مشهد- نواب‌صفوی -‌حاج‌ ابراهیم

بیمارستان امدادی ( شهید کامیاب ) ۸۵۹۲۱۲۱ – ۹-۸۵۹۲۱۲۰-۷ مشهد- خیابان نخریسی(فدائیان‌اسلام‌)

بیمارستان امدادی ( شهید کامیاب )

امراض‌ پوستی طالقانی ۶۶۲۰۳۰۰-۷۶۱۶۰۳۴ ۶۶۲۰۳۲۵ ۵۴۲۳۹۷۰ – ۴ مشهد- جاده قوچان‌ میدان‌ فردوسی

امید ۸۴۲۶۰۸۲ – ۴ مشهد- خیابان کوهسنگی – میدان الندشت

بنت الهدی ۸۵۹۰۰۵۱ – ۵ مشهد- خیابان بهار

بیمارستان زعیم ۲۲۷۱۳ جاده مشهد مقدس کیلومتر ۴۰ شریف آباد

بيست و دو بهمن ۲۵۹۴۳۴۴ – ۲۵۹۴۳۴۵ ۲۷۹۵۵۴۵ مشهد- طلاب – پیچ دوم تلگرد

پاستور تلفنخانه‌ ۸۴۳۵۸۶۴-۵ مشهد- پاستور ۶ و۸

پاستور نو ۸۴۱۰۲۴۴ – ۶ مشهد- خیابان پاستور

بیمارستان ثامن‌ الائمه‌(ع‌)‌ ۸۵۱۰۰۰۱-۸ مشهد- میدان امام‌خمینی

جواد الائمه ( ع ) – تخصصی قلب ۸۸۱۶۰۱۷ مشهد- بلوار وکیل اباد

جواد الائمه ( ع ) – طبرسی ۳۶۸۲۱۳۵ – ۹ مشهد- خیابان طبرسی

جوادالائمه(ع‌)قلب‌وعروق‌ ۸۶۱۱۶۰۰ ۸۶۱۵۴۴۴ مشهد- هنرستان‌

حجازی ۷۱۱۲۷۰۱ – ۵ مشهد-خیابان عبادی

حجازی روانی ۲۷۰۶۳۶۷ مشهد-خواجه‌ربیع‌

بیمارستان روانی حجازی

حضرت‌ زینب‌(س‌)‌ ۸۵۴۹۳۳۳-۵ مشهد-باهنر

خاتم‌ الانبیا(ص‌) ۷۲۸۱۴۰۰-۴ مشهد-بولوار ‌قرنی بعد از چ ‌ابوطالب‌

بیمارستان خاتم‌ الانبیا(ص‌)

دکتر شریعتی ۵۵۱۰۰۱۰ – ۷ ۴۲۲۲۹۶۱-۳ ۴۲۲۲۰۱۱-۲ مشهد-وکیل آباد – سه راهی شاندیز و طرقبه

بیمارستان دکتر شریعتی

دکترشیخ ۷۲۷۶۰۴۲-۷۲۷۳۹۴۳ ۷۲۶۹۰۲۱-۵ مشهد-توحید – ‌طاهری

رازی ۲۷۹۵۵۲۲ مشهد-پیچ‌ دوم ‌تلگرد

رضوی ۶۶۶۸۸۸۸ مشهد-بزرگراه شهید کلانتری بعد از پل قائم (عج)

بیمارستان بزرگ رضوی

سینا ۸۵۴۴۳۱۵ – ۷ مشهد-میدان ده دی-خیابان رازی شرقی

بیمارستان سینا مهدکودک‌ ۸۵۱۵۴۵۰-۸۵۱۶۷۶۶ مشهد-رازی شرقی

شاهین فر ۲۲۲۰۹۰۶ مشهد- خیابان آزادی -بازارچه سراب

شاهین‌ فر چشم‌ ۲۲۲۸۰۳۰ و ۲۲۵۰۰۴۱-۴ مشهد-رجایی کوچه ‌سراب‌

شفا (روانی)‌ ۷۶۱۰۱۱۱-۳ مشهد-میدان ‌ملک‌آباد

علی بن‌ ابیطالب‌(ع‌) ۸۵۱۴۶۶۱-۲و۸۵۹۶۱۰۱-۴ مشهد -امام‌ رضا ۳۴

فارابی ۸۸۱۷۹۸۰ مشهد-بلوار وکیل آباد – سه راه کوکا

فاطمیه‌ ۲۷۰۱۵۰۱-۲۷۰۴۷۲۳ مشهد-خواجه‌ربیع‌ خ فاطمیه

قـائم‌(عج‌) ۸۴۰۰۰۰۰-۹ مشهد-میدان شریعتی-خیابان احمد آباد

قائم‌(عج) بخش‌ سوختگی ۸۴۰۶۶۶۶ مشهد-احمدآباد

قائم(عج) بخش‌ فیزیولوژی ۸۴۱۳۵۷۹ مشهد-احمدآباد

قائم‌(عج) معاون‌ آموزشی ۸۴۰۹۰۷۲ مشهد-احمدآباد

قندی شهید(تامین‌ اجتماعی) ۸۶۱۵۴۳۸ ۸۶۱۲۸۸۵ مشهد-سه‌راه‌کوکا

شهید کاوه‌ ۲۲۲۷۱۴۷ مشهد-جنت‌

گوهرشاد ۸۴۳۰۰۴۹ مشهد-احمدآباد

بیمارستان مادر ۸۴۰۲۹۱۷-۸۴۰۲۹۶۹-۸۴۰۲۹۶۹ مشهد-شریعتی

منتصریه‌ ۲۲۲۰۸۰۹ مشهد-جنت‌

بیمارستان منتصریه‌

موسی بن‌ جعفر(ع) ۶-۸۵۹۶۰۶۱ ۸۵۴۷۴۴۴ مشهد -خیابان امام رضا (ع) جنب پمپ بنزین

مهر حضرت عباس ۸۴۳۹۸۱۲-۸۴۳۹۸۶۴ ۸۴۲۷۰۱۱ مشهد -کوهسنگی ‌م‌الندشت‌

مهرگان‌ ۶۶۳۴۶۴۶-۶۶۳۴۷۴۷ ۵۲۱۴۰۰۱ – ۳ مشهد -قاسم آباد -بولوار ‌فلاحی ‌نبش ‌فلاحی۱۷

هاشمی نژاد ۲۷۳۷۰۱۱-۵ مشهد سی متری طلاب (خیابان دکتر مفتح)-خیابان اندیشه

هفده شهریور ۸۴۰۳۰۱۵-۲۰و۸۴۱۱۰۵۰ مشهد خیابان کوهسنگی جنب کوهسنگی ۱۴

بیمارستان هفده شهریور

بیمارستان هفده شهریور پرستاری ۸۴۲۷۰۶۶ مشهد- شریعتی

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کیهان سیاحت پارسیان می باشد.
طراحی و اجرا توسطگروه ارج گستر