05132281115-09158105300
نظرسنجی

تقویم نمايشگاه بين المللي کردستان سال 1397

تقویم نمايشگاه بين المللي کردستان سال 1397

تقویم نمايشگاه بين المللي کردستان سال 1397

بلوار مستضعفین جنب میدان میوه و بار سنندج

شماره تماس: 08733249023 فاکس: 08733224723

نمايشگاه های بين المللي گردشگری استان کردستان به شرح زیر می باشد

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سامانه رزرواسیون کیهان بوکینگ می باشد.
طراحی و اجرا توسطگروه ارج گستر