05132281115-09158105300
نظرسنجی

دفاتر پلیس +۱۰ در شهر مشهد

دفاتر پلیس +۱۰ در شهر مشهد

اگر ساکن شهر مشهد هستید و یا مسافر شهر مشهد هستید و برای انجام امور اداریتان با دفاتر پلیس +۱۰ سروکار دارید، در این مطلب برای شما ادرس دفاتر پلیس +۱۰ در مشهد را گردآوری و منتشر کرده ایم که می توانید در ادامه شماره تلفن آنها را هم مشاهده کنید.


۱ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۱

آدرس: مشهد – میدان راهنمایی -ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی ۱۰مقابل بانك ملی بازار گوهرشاد

تلفن: ۳۷۶۵۳۰۰۶ – ۳۷۶۵۲۹۶۵(۰۵۱) – نمابر:۳۷۶۵۱۸۳۳(۰۵۱)


۲ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۴

آدرس: مشهد – بلوار امامیه بین امامیه ۳۸ و۴۰ پلاك ۷۲

تلفن: ۳۶۶۱۴۰۶۴ – ۳۶۶۱۴۰۶۳(۰۵۱) – نمابر:۳۶۶۱۴۰۶۴(۰۵۱)


۳ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۵

آدرس: مشهد – خیابان ملك الشعراء بهار نبش بهار ۴۴ طبقه اول

تلفن: ۳۸۵۲۹۰۰۰ – ۳۸۵۳۰۵۸۹ – ۳۸۵۳۰۵۹۰(۰۵۱) – نمابر:۳۸۵۴۸۴۵۵(۰۵۱)


۴ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۶

آدرس: مشهد – بلوار شهید رستمی بین رستمی ۴۵ و ۴۷ پلاك۴۰۱

تلفن: ۳۳۶۸۱۸۱۸ – ۳۳۶۸۱۸۱۹ – ۳۳۶۵۸۷۸۰(۰۵۱) – نمابر:۳۳۶۵۸۷۸۰(۰۵۱)


۵ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۷

آدرس: مشهد – بلوار عبادی بین عبادی ۶۰ و ۶۲ ( مقابل دفتر سابق ) جنب زرگری یار احمدی

تلفن: ۷۳۳۴۲۳۶ – ۷۳۳۴۹۰۸(۰۵۱) – نمابر:۷۳۳۵۷۴۷(۰۵۱)


۶ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۸

آدرس: مشهد – بلوار طبرسی جنوبی -بین طبرسی ۵۳ و ۵۵ پلاك۱۱۱۷

تلفن: ۳۲۷۳۳۳۴۰ – ۳۲۷۳۳۳۵۰ – ۳۲۷۱۳۸۷۹(۰۵۱) – نمابر:۳۲۷۱۳۸۷۷(۰۵۱)


۷ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۳

آدرس: مشهد – چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم ۶و۸ پلاك ۱۴۸ ط۲

تلفن: ۳۶۰۹۰۰۲۲ – ۳۶۰۷۰۲۲۲ – ۳۶۰۳۹۲۷۹(۰۵۱) – نمابر:۳۶۰۹۲۳۳۹(۰۵۱)


۸ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۴

آدرس: مشهد – بلوار وكیل آباد – حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر – نبش وكیل آباد ۲۶ – پلاك ۶۶۴

تلفن: ۳۸۶۹۸۸۵۸ – ۳۸۶۸۸۰۵۳ – ۳۸۶۸۸۰۶۳(۰۵۱) – نمابر:۳۸۶۹۵۱۶۰(۰۵۱)


۹ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۵

آدرس: مشهد – بلوار شهید قرنی- قرنی ۲۵ بن بست اول سمت چپ پلاك ۸

تلفن: ۳۷۲۳۲۱۹۱ – ۳۷۲۳۲۱۹۲(۰۵۱) – نمابر:۳۷۲۳۲۱۹۱(۰۵۱)


۱۰ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۷

آدرس: مشهد – صد متری حاشیه میدان باررضوی (شهید عباسپور)جنب بانك كشاورزی

تلفن: ۳۳۷۶۳۷۰۰ – ۳۳۷۶۳۷۰۱ – ۳۳۷۶۳۷۰۲(۰۵۱) – نمابر:۳۳۷۶۳۷۰۳(۰۵۱)


۱۱ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۸

آدرس: مشهد – بلوارخیام شمالی- خیام شمالی۳۶ پ۸ ط همكف

تلفن: ۳۷۶۷۷۷۴۷ – ۳۷۶۷۷۷۴۸ – ۳۷۶۷۷۷۴۶(۰۵۱) – نمابر:۳۷۶۷۷۷۴۶(۰۵۱)


۱۲ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۹

آدرس: مشهد – نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانك سپه – دفتر پلیس + ۱۰ كوشش

تلفن: ۳۳۴۴۳۴۷۱ – ۳۳۴۴۳۴۱۵ – ۳۳۴۴۳۴۳۷(۰۵۱) – نمابر:۳۳۴۴۶۲۶۰(۰۵۱)


۱۳ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۱

آدرس: مشهد – بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر غفاری-پلاك ۱۵۰

تلفن:۸۴۰۳۸۳۲ – ۸۴۰۴۸۳۸ – ۸۴۰۳۹۱۵(۰۵۱) – نمابر:۸۴۰۳۹۱۵(۰۵۱)


۱۴ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۲

آدرس: مشهد – شهرك غرب بلوار شهید فلاحی نبش فلاحی۱ دفتر پلیس+۱۰

تلفن: ۳۵۱۳۱۵۱۸ – ۳۵۱۳۱۵۱۹ – ۳۵۲۳۱۵۱۷(۰۵۱) – نمابر:۳۵۱۳۱۵۲۰(۰۵۱)


۱۵ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۳

آدرس: مشهد – میدان عدل خمینی خیابان فیاض بخش -نبش فیاض بخش ۶ -روبروی كلانتری فیاض بخش

تلفن: ۳۸۵۵۳۰۱۱ – ۳۸۵۵۳۰۱۰ – ۳۸۵۵۱۰۷۰(۰۵۱) – نمابر:۳۸۵۲۱۰۴۵(۰۵۱)


۱۶ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۴

آدرس: مشهد – پنجراه سناباد نرسیده به البسكو ساختمان ۲۱۰ طبقه همكف

تلفن: ۳۸۴۷۹۸۴۱ – ۳۸۴۷۹۸۴۲ – ۳۸۴۷۹۸۴۳(۰۵۱) – نمابر:۳۸۴۷۹۸۴۰(۰۵۱)


۱۷ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۵

آدرس: مشهد – بلوار سید رضی بین سید رضی ۳۳ و ۳۵ پلاك ۷۳

تلفن: ۳۶۰۳۵۰۰۸ – ۳۶۰۳۵۰۰۹ – ۳۶۰۳۵۰۰۶(۰۵۱) – نمابر:۳۶۰۳۶۴۲۳(۰۵۱)


۱۸ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۶

آدرس: مشهد – میدان فجر نبش طبرسی شمالی یك

تلفن: ۳۲۱۷۶۰۰۶ – ۳۲۱۷۶۰۰۷ – ۳۲۱۷۶۰۰۸(۰۵۱)


۱۹ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۷

آدرس: مشهد – بلوارپیروزی-بین میدان هنرستان و پیروزی۴۸- بدون پله جهت سهولت تردد معلولین و جانبازان

تلفن: ۳۸۶۶۲۹۰۵ – ۳۸۶۴۳۵۶۶ – ۳۶۸۴۳۵۶۷(۰۵۱) – نمابر:۳۸۶۴۳۵۶۶(۰۵۱)


۲۰ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۸

آدرس: مشهد – بلوار توس نبس توس ۴۴

تلفن: ۳۶۶۷۶۹۹۹(۰۵۱) – نمابر:۳۶۶۷۶۹۹۸(۰۵۱)


۲۱ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۹

آدرس: مشهد – بلوار معلم بین معلم ۵۵ و ۵۷ پلاك ۹۵۱

تلفن: ۳۸۶۶۶۱۴۱ – ۳۸۶۶۶۱۴۱ – ۳۸۶۶۶۱۸۰(۰۵۱) – نمابر:۳۸۶۶۶۱۸۰(۰۵۱)


۲۲ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۱

آدرس: مشهد – بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی ۱۶ مقابل پل هوایی پ ۴۵۸

تلفن: ۳۸۷۶۵۴۹۰ – ۳۸۷۶۵۴۸۰ – ۳۸۷۶۵۴۷۰(۰۵۱)


۲۳ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۲

آدرس: مشهد – سی متری طلاب – وحید ۱۰ – نبش نبوت ۱۳

تلفن: ۳۲۷۱۶۹۲۳ – ۳۲۷۱۲۸۵۳(۰۵۱) – نمابر:۳۲۷۱۶۹۲۱(۰۵۱)


۲۴ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۳

آدرس: مشهد – بلوار فردوسی – حاشیه بلوار فردوسی نبش رسالت (نبش فردوسی ۱۷) -جنب درمانگاه بقیه اله – پلاك ۲۸۵ طبقه همكف

تلفن: ۳۷۶۶۹۲۰۰ – ۳۷۶۶۹۱۹۷ – ۳۷۶۶۹۱۱۹(۰۵۱) – نمابر:۸۹۷۷۶۳۴۲(۰۵۱)


۲۵ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۴

آدرس: مشهد – الهیه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر- نبش مجیدیه۲

تلفن: ۳۵۲۳۶۱۰۰ – ۳۵۲۳۶۱۰۰-۴(۰۵۱)


۲۶ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۵

آدرس: مشهد – سیدی – خیابان قائم-نبش قائم ۳۰

تلفن: ۳۳۸۵۵۴۳۰ – ۳۳۸۶۲۳۳۳ – ۳۳۸۹۳۴۰۰(۰۵۱) – نمابر:۳۳۸۷۳۸۹۰(۰۵۱)


۲۷ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۶

آدرس: مشهد – میدان امام حسین به طرف آرامگاه خواجه ربیع ابتدای خواجه ربیع ۲۱ پلاك ۱۰

تلفن: ۳۷۴۲۸۶۹۶ – ۳۷۴۲۸۶۹۷(۰۵۱) – نمابر:۳۷۴۲۸۶۹۸(۰۵۱)


۲۸ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۷

آدرس: مشهد – بلوار وحدت – بین وحدت ۱۱ و ۱۳

تلفن: ۳۳۶۷۴۱۰۳ – ۳۳۶۷۴۱۰۴ – ۳۳۶۷۴۱۰۵(۰۵۱) – نمابر:۳۳۶۸۳۵۵۶(۰۵۱)


۲۹ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۸

آدرس: مشهد – نبش میدان سعدی – پلاك ۹

تلفن: ۳۷۱۳۸۰۰۲ – ۳۷۱۳۸۰۰۱(۰۵۱)


۳۰ . دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۹

آدرس: مشهد – جاده سیمان-بلوار رسالت-نبش رسالت ۳/۵۵

تلفن: ۳۲۷۴۶۳۰۱ – ۳۲۷۴۶۳۰۲(۰۵۱) – نمابر:۳۲۷۴۶۳۰۰(۰۵۱)


Related image Related image

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سامانه رزرواسیون کیهان بوکینگ می باشد.
طراحی و اجرا توسطگروه ارج گستر